Integrated solutions for the manufacture of small metal structures

Handling metal

Technology


Stamp

Central hidràulica de punxonat de tub que s'adapta a les dimensions de les diferents peces. Sistema de punxonat per fluència que permet el posterior roscat en parets fines de tubs i xapes. 

Múltiplos procesos de punzonado y conformado de tubo y chapa.

Contact Us

Through our contact form you can contact us